Türkiye Orman Ürünlerine Bakış

Dünya üzerindeki sanayileşme ve nüfustaki artışı,  doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler yapmakta, bu etkilerden ormanlar fazlasıyla zarar görmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan açıklamalara göre Dünya ormanlık alanın  yaklaşık 3,4 milyar hektar alan olduğu, her gecen gün orman alanlarında bir azalış olduğu saptanmıştır.¹ Buna paralel olarak ormanlarda kesilen ağaçlarda üretilen tomruk miktarının 3,4 milyar mᶟ/yıl olduğu görülmüştür.  Bunun % 53 yakacak olarak %47 endüstriyel odun olduğu bildirilmektedir. ²

Türkiye de ise 2015 yılı itibariyle 22,3 milyon hektar orman alanına karşı ormanlarımızdaki üretim 1,6 milyar mᶟ olarak belirlenmiştir. ᶟ

Bu doğrultuda  Orman ürünleri ihracat ve ithalatı önem kazanmaktadır. Türkiye 2015 yılında $1,5 milyar   ithalat gerçekleştirmiştir. İthalatın en çok yapıldığı Ukrayna Rusya A.B.D. Romanya ve Bulgaristan şeklinde devam etmektedir. Bun karşılık 2015 ihracat rakamı ise $3 milyar  olarak gerçekleştirilmiş, ihracatın en çok yapıldığı ülkeler sırayla İran Irak Türkmenistan Azerbaycan şeklindedir.

Sonuç olarak Türkiye Orman kaynaklarının sürdürülebilir düzeye ulaşması ve korunması için uygun maliyetlerde İthal orman ürünlerinin biraz daha artırılması Türkiye deki Ormanların korunması sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda nakliye maliyetlerinin daha az olduğu ve orman ürünlerinin ekonomik anlamda düşük olduğu Balkan ülkeleri Ukrayna, Rusya ve Afrika  vb. ülkelerden ithalat oranlarının yükselmesi gerekmektedir.

Orman ürünlerin işlenerek mobilya ve diğer ev aletleri şeklinde üretimleri, ekonomik değeri yüksek ürünler kategorisinde değerlendirilecektir. Uluslararası marka bilinirliği sağlayarak dünyanın her noktasında ihracat yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

 

KAYNAKLAR

1 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2015 (Global Forest Resources 2015)

2 Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör Raporu 2015

3 Türkiye Orman Varlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir