İMAR BARIŞI İLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NASIL OLUR?

İmar Barışı İmar barışı yasası kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve gerekli projelendirmeler ile  başvurularak imar mevzuatına aykırı yapıların kat mülkiyeti tapusunun alınması mümkün oluyor. Ancak yapı kayıt belgesinin alınmış olması tek başına yeterli değil. Yapı kayıt belgesi almasının ardından, mevzuata aykırı yapı yasal olarak kayıt altına alınıyor ve tapu müdürlüklerine söz konusu yapıya ilişkin belge ve Daha fazla okuyunİMAR BARIŞI İLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NASIL OLUR?[…]