ORMAN ÜRÜNLERİ

Orman ürünleri ve ağaç mamuller sektöründe sahip olduğumuz mühendislik, donanım, tecrübe ve  iş gücümüz ile  sınırsız müşteri talepleri cevaplanabilmektedir. Bu kapsamda yurt dışından ithal ettiğimiz orman ürünleri tomruk, kereste ve çeşitli ebatlarda stoklarımızda bulunan keresteler ile iç pazarda yer almaktayız.

 

YERLİ KERESTE

Çam (Kızıl çam)

Meşe

Dişbudak

Akçaağaç

Kiraz

Kayın

Gürgen

Ihlamur

Kestane

Kenarlı Kestane

Tomruk Kesim Kestane

Yerli Ceviz

Lareks

Göknar

 

İTHAL KERESTE

Kayın

Birmanya Teak

Wenge

Bubinga

Iroko

Iroko Tomruk Kesim

Maun

Maun Tomruk Kesim

Sapelli

Sapelli Tomruk Kesim

Okoume

Movingo

Limba

Doussie

Akajou

Afrormosia

Ovenkol

Anigre

Dibetou

İthal Ceviz

Amerikan Ceviz

Amerikan Meşe

Fransız Meşe

 

 

 ORMAN SAHASINDAKİ İZİNLER 

16 . madde izinleri;

 • Maden arama, işletme, tesis ve altyapı izin işlemleri
 • Maden sahalarının Rehabilite, rehabilitasyon, pasa döküm projesi takip ve kontrolleri
 • Maden sahalarının Teknik raporlarının hazırlanması
 • Toprak dolgu işlemleri

 1. ve 18. madde izinleri;
 • Yol, bina ve diğer tesis izinleri için izin verilmesi
 • Enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri RES, GES, HES Termik santralleri), rüzgar ölçüm direği gibi enerji tesislerine
 • Telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları
 • fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine
 • Su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu, su dolum tesisi, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama gibi su tesislerine
 • Atık su tesislerine, petrol ve doğalgaz boru hattı, alt yapı tesislerine, katı atık transfer istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine
 • Baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi, mezarlık tesislerine
 • Kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; savunma ve güvenlik tesislerine
 • Yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu gibi ulaşım tesislerine
 • Sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine
 • İlk ve orta öğretim okulu gibi eğitim tesislerine
 • Futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine
 • Bunlarla ilgili tesislere izin verilmesi
 • Petrol ve doğal gaz izin işlemleri
 • Define arama, arkeolojik kazı, restorasyon, ocak, fabrika, hızar ve şerit kurma izinleri
 • Balık üretmek üzere tesis kurma izinleri

ORMAN MÜLKİYETİ ve RÖLEVE PLANLARI

 • Ağaç Röleve Planı yapılması,
 • Orman sınırlarının aplikasyonu,
 • Halihazır koordinatlı harita yapımı,
 • Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti,
 • Orman Yol Şebeke Planı yapımı,
 • Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri, Özel orman Amenajman Planı yapımı,
 • 6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili ön izin ve kesin izin işlemleri,
 • Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik müdahalelerin yapılması.

MESİRE ALANLARI, AĞAÇLANDIRMA VE PEYZAJ UYGULAMALARI

 • Mesire alanı projelerinin hazırlanması
 • Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi,
 • Ağaçlandırma Projesi yapımı, saha bakımı, teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Orman Amenajman Planı ve bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon projelerinin yapılması,
 • Fidan Temini
 • Peyzaj uygulamaları