İMAR BARIŞI İLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NASIL OLUR?

İmar Barışı

İmar barışı yasası kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve gerekli projelendirmeler ile  başvurularak imar mevzuatına aykırı yapıların kat mülkiyeti tapusunun alınması mümkün oluyor. Ancak yapı kayıt belgesinin alınmış olması tek başına yeterli değil.

Yapı kayıt belgesi almasının ardından, mevzuata aykırı yapı yasal olarak kayıt altına alınıyor ve tapu müdürlüklerine söz konusu yapıya ilişkin belge ve mimari kat planlarını gösteren proje ekleri ve dilekçe ile müracaat edilmesi halinde kat mülkiyeti de tesis edilmesi mümkün.

İmar barışı ve kat mülkiyetine geçiş için adımlar?

İmar barışı ile kat mülkiyeti tapusunun alınmasında aşağıdaki adımların izlenmesi gerekiyor.

 

Tapu kayıtlarında cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi kurulabilmesi için gerekli belgeler:

  1. Yapı Kayıt Belgesi,
  2. Mevcut yapının mimari projesi ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bağımsız bölümlerin numaratajı ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüklerine ibraz edilen proje,
  3. İmar planlarında kamuya ayrılan alanlarına denk gelen alanlar mevcut ise terk edildiğine ilişkin ilgili belediyeden alınan yazı,
  4. Bağımsız bölümlerin kat mülkiyetinin kurulmasını talep eden yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,
  5. Özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır. 2. maddede belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile 5. Madde de belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumludur.

İnşaat halindeki yapılarda ise milat  31 Aralık 2017 tarihidir.  Bu tarihe kadar yapılmış olan yapıların bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı eklememek kaydıyla “Yapı Kayıt Belgesi” verilir ve Yapı Kayıt Belgesi alınan kısımların eksik inşaat işlerinin tamamlanmasında bir sakınca yoktur. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

İmar barışı ile ilgili sorularınız için www.pnreng.com/imar-barisi/  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir