HARİTA MÜHENDİSLİĞİ VE HARİTACILIK HİZMETLERİ NEDİR?

Harita Mühendisleri Ne Yapar?

Harita mühendisleri, sınırlar, binalar ve hem doğal hem de insan yapımı özellikler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ölçümleri gerçekleştirir ve arazi alanları hakkındaki verileri toplar ve yorumlar.

 

Total stationGeomatik / Harita mühendisleri ve teknikerleri, belirli araziler hakkındaki bilgileri ölçer, haritalandırır, değerlendirir, toplar ve yorumlar. Altyapı ve üstyapı inşaat veya inşa edilen altyapının (örneğin demiryolları gibi) tamir edilmesinden dolayı arazide çalışırlar. Altyapı çalışmalarının öncesinde etüt çalışmalarının yapılmasında önemli rol alırlar. Örneği bir havalimanı projesi için yer araştırması yapılırken görev alırlar. Arkeologlar, örneğin, arkeolojik kalıntıların olası yerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için haritacılık hizmetlerinden destek alabilirler. Mülkiyet ile ilişkili ölçümler yaparak sınırların tespitlerini yaparlar bununla birlikte imar planlarının uygulamasını yapar ve arazide de uygulayarak düzenli kentlerin oluşmasında görev alırlar.

 

Harita Mühendislerinin Başlıca Sorumlulukları Şunlardır:
  • Robotik ve 3D tarayıcılar gibi çeşitli uzman ekipman ve teknoloji kullanarak arazi / topoğrafik / hidrografik / ölçülen bina ölçümleri yaparlar
  • AutoCAD, NetCAD ve GIS (coğrafi bilgi sistemleri) programları gibi plan, harita, grafik ve yazılım kullanarak verilerin analiz edilmesi üzerinde çalışırlar
  • Yapılan arazi ölçümlerin sonuçlarını çizerler ev bunlara ait çıktıların alınmasını sağlarlar
  • İhtiyaç duyulan veri setlerini sunarlar
  • Teknik konular ve inşaat planlarının uygulanabilir olup olmadığı hakkında danışmanlık verirler
  • Haritacılık büroda ve açık havada çalışmak demektir. Sahada çalışmak evden uzakta kalmak anlamı taşıyabilir. Arazi parçasına ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak (örneğin, üzerinde yoğun, çalışır durumda bir demiryolu hattı varsa), vardiyalı veya saatlerce çalışmanız gerekebilir.

Sahada ölçüm yaparken, referans noktalarını yüksek derecede hassasiyetle alan bir uydu sistemi olan Global Konumlandırma Sistemi’ni (GPS) kullanır. Ele aldıkları arazi ile ilgili bilgileri toplamak için el GPS ünitelerini ve total station olarak bilinen otomatik sistemleri kullanmaktadır. Harita mühendisleri daha sonra sonuçları bir bilgisayarda yorumlar ve doğrular.

 

Haritacılar harita, rapor ve grafik gibi görsel olarak mekansal bilgileri sunmalarını sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni (CBS) kullanır. Örneğin, belirli bir bölgedeki ağaç yoğunluğu gibi hava veya uydu görüntülerini GIS verileriyle kaplayabilir ve dijital haritalar oluşturabilir. Daha sonra sonuçları konutları, yolları ve çöplükleri planlamak için kamu kurumlarına ve işletmelere tavsiyede bulunmak için kullanırlar.

Harita mühendisleri ve teknikerleri kamu kurumlarında, harita şirketlerinde, inşaat şirketlerinde, bilgi sistemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlarda ve farklı sektörlerde kendilerine yer bulabilir.

 

Geomatik/Harita mühendisleri için gerekli temel beceriler nelerdir?

Aritmetik ve matematiksel hesaplamalar yapabilme,verileri anlama ve yorumlama becerisi, mantıksal düşünme,en yeni BT becerileri ve yeni teknolojine yatkınlık, problem çözme ve analiz edebilme, detaylara dikkat, müşteri yönetimi / müşteri hizmetleri becerileri, sözlü ve yazılı iletişim becerileri, organizasyon ve zaman yönetimi, bağımsız çalışma ve takımın bir parçası olarak çalışma, seyahat etmek için genellikle ehliyete sahip olmanızı gerektirir.

 

PNR Harita haritacılık alanında ne hizmetler veriyor? Sorunuzun cevabı için www.pnreng.com/harita/