HANGİ AYKIRILIKLAR İMAR BARIŞINA GİRER?

İmar barışının başlamasıyla 8 Haziran itibariyle imar mevzuatına aykırı yapılar kayıt altına alınmaya başlandı. Onayı alan ve yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini alabilecek, yıkım ve para cezası da affedilmiş olacak.

Rölöve proje çizilmesi ve kat maliklerinden onay alınması durumunda kat mülkiyeti tesis edilerek tapunun alınması mümkün.

İmar barışı ile kat mülkiyeti tapusu da alınabilir.

Vatandaşlarımız istediği kurumlara giderek e-devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskân alamamış yapılar, iskânlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb  için imar barışına başvurabiliyor. İmar barışı başvuru sırasında imara aykırılığın tarif edilmesi isteniyor.

İmar barışına giren aykırılıklar

 • Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması
 • Yapı kullanım belgesinin alınmış olması
 • Bina oturum ölçülerinde büyüme
 • Sığınak ve otoparkın yapılmaması /farklı amaçlarla kullanılması
 • Bina dış cephesinde projesine ait değişikler
 • Bina girişinin farklı yerden yapılması
 • Ortak kullanım alanlarının bağımsız bölümlere dâhil edilmesi gibi aykırılıklar
 • Konutun ticari kullanıma ya da ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi
 • Asansörün projeye uygun yapılmaması
 • Bağımsız bölümlerin birleştirilmesi
 • Balkon /teras kapatılması
 • Islak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar

İmar barışı son tarihi 31 Aralık 2018 ‘e kadar müracaatları kabul edilecek.  Başvurular aykırılıklar, yapının tamamı olup olmadığına, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm içinde yapılabileceğinden başvuru durumlar arasında değerlendirme yapılır.

Yapının ruhsatlı olup olmadığı, varsa bir yapının bağımsız bölümde yapının ruhsatlı ve eki projesine aykırı biçimde yapılan imalatlar; yapıya ait yapı kullanma izin belgesi varsa, projesine aykırı biçimde yapılan imalatların neler olduğunun tespit edilmesi ve bu doğrultuda başvurunun sağlanması gerekiyor.

İmar barışından faydalanamayan yapılar

1- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,

2- Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,

3- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir