Türkiye Orman Ürünlerine Bakış

Dünya üzerindeki sanayileşme ve nüfustaki artışı,  doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler yapmakta, bu etkilerden ormanlar fazlasıyla zarar görmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan açıklamalara göre Dünya ormanlık alanın  yaklaşık 3,4 milyar hektar alan olduğu, her gecen gün orman alanlarında bir azalış olduğu saptanmıştır.¹ Buna paralel olarak ormanlarda kesilen ağaçlarda üretilen tomruk Daha fazla okuyunTürkiye Orman Ürünlerine Bakış[…]