Türkiye Orman Ürünlerine Bakış

Dünya üzerindeki sanayileşme ve nüfustaki artışı,  doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler yapmakta, bu etkilerden ormanlar fazlasıyla zarar görmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan açıklamalara göre Dünya ormanlık alanın  yaklaşık 3,4 milyar hektar alan olduğu, her gecen gün orman alanlarında bir azalış olduğu saptanmıştır.¹ Buna paralel olarak ormanlarda kesilen ağaçlarda üretilen tomruk Daha fazla okuyunTürkiye Orman Ürünlerine Bakış[…]

PNR Harita is Surveying Your Land

Though a land survey may appear pointless and tedious, in fact there are numerous cases you should have your land researched, to save confusion or legal troubles. In case you’ve two surveys since property surveying is just as much an art just as a science, they’ll almost have differences, done. Measurements are always subject to Daha fazla okuyunPNR Harita is Surveying Your Land[…]